پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

هنوزم که هنوزست         غم عشق به پایان نرسیدست                       بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید                                    بنویسد که هنوزم که هنوزست                                                 ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 16 بازدید